×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Krok 4
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ

Otrzymałeś odpowiedź na wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej?
Zatem możesz rozpocząć KROK 4 – wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej.


KROK 4


Aby uruchomić zadanie inwestycyjne, dla którego zostały wydane Warunki Przyłączenia (Krok 3), należy niezwłocznie nawiązać kontakt z Biurem Rozwoju Rynku.

Po zgłoszeniu się do nas z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej zostanie Państwu przydzielony Kierownik Projektu.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej oraz w następstwie przeprowadzenie wstępnych rozmów dotyczących harmonogramów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie zgłaszanej inwestycji w Planie Inwestycyjnym Veolia.


Dlaczego KROK 4 jest ważny?

Zgłoszenie się z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej rozpoczyna etap przygotowania i negocjacji umowy o przyłączenie. 

Ważne jest, aby z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej (KROK 4) zgłosić się do nas na najwcześniejszym możliwym etapie inwestycji. Pozwoli to  na wspólne określenie realnego i najbardziej dogodnego terminu zakończenia inwestycji i rozpoczęcia dostaw energii cieplnej.

Umowa o przyłączenie jest dokumentem niezbędnym do realizacji przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Odpowiednio wczesne zgłoszenie się do Veolii i rozpoczęcie niniejszego Kroku ograniczy również ryzyka i potencjalne niedogodności dla obu Stron. 


INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

Przygotuj uzyskane od nas Warunki Przyłączenia, w których zawarty jest numer ewidencyjny obiektu (PSx-xx-xxxx lub PSx-xx-xxxx_x).

Wypełnij poniższy formularz, uzupełniając wszystkie dane, abyśmy mogli przygotować projekt umowy przyłączeniowej (KROK 5).