×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo,
z uwagi na utrudnienia związane ze zmianą organizacji pracy i funkcjonowaniem jednostki uzgadniającej dokumentację w dobie COVID-19, jak również okres urlopowy, uprzejmie informujemy, iż zadania związane z akceptacją tras s.c. i uzgadnianiem dokumentacji realizowane są w wydłużonym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Projekty wykonawcze
dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji -remontów sieci,
węzłów cieplnych (w tym instalacji elektrycznych węzła) zasilanych z m.s.c.,
podlegają uzgodnieniu z Veolia Energia Warszawa S.A.

Veolia Energia
Warszawa S.A. uzgadnia projekty budowlane (projekty zagospodarowania terenu)
obligatoryjnie wraz z projektami technicznymi wykonanymi w szczegółowości
projektów wykonawczych.

Przed złożeniem projektu sieci ciepłowniczej lub przyłącza do uzgodnienia należy uzyskać akceptację trasy w Dziale Technicznym i Standaryzacji Veolia Energia Warszawa S.A. w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu.  W tym celu należy złożyć Zlecenie usługi z dołączoną propozycją trasy oraz dodatkowymi materiałami, jeśli jest taka potrzeba. Pracownik Działu Technicznego i Standaryzacji zajmujący się tematem skontaktuje się z osobą wskazaną w zleceniu do kontaktu z Veolia. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od wytycznych na etapie uzgadniania trasy usługa będzie odpłatna zgodnie z Cennikiem usług zewnętrznych i opat dodatkowych.

Uzgadnianie projektów
oraz załatwianie spraw z tym związanych prowadzi Dział Techniczny i Standaryzacji.

Ogólne informacje dotyczące dokumentacji i trybu uzgadniania:

 • Wykonany przez uprawnionych projektantów projekt musi być uzgodniony
  z Veolia Energia Warszawa S.A.;
 • Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w wydanych informacjach
  i warunkach technicznych, a także powinien odpowiadać wymogom
  obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się
  z nim wiążą.

Projekt należy składać do uzgodnienia wraz ze Zleceniem usługi w wersji elektronicznej – całość projektu w jednym pliku PDF i rysunki w DWG (projekty sieci, projekty technologii i automatyki węzłów oraz projekty instalacji elektrycznych węzłów).

Do projektów wymagane jest załączanie obliczeń. W przypadku projektu sieci cieplnej wymagany jest wykaz kolizji wraz z podaniem sposobu ich rozwiązania. Projekty  instalacji elektrycznych węzłów cieplnych uzgadniane są po uzgodnieniu technologii i automatyki węzłów cieplnych. Wymagania dla dokumentacji składanych do uzgodnienia określone są w Wymogach dla akceptacji trasy sieci ciepłowniczej oraz projektów składanych do uzgadniania w VEW.

Wnioski o odstępstwa od wytycznych techniczno-eksploatacyjnych należy składać ze Zleceniem usługi z podaniem wszystkich uwarunkowań i uzasadnień. Powinny one zawierać propozycje konkretnych rozwiązań zamiennych.

Dział Techniczny i Standaryzacji (TT) ul. Stefana Batorego 2, 02-591
Warszawa

Uprzejmie Informujemy,
że przyjmowanie interesantów  w sprawach związanych z akceptacją
trasy s.c. i uzgadnianiem dokumentacji technicznej odbywa się
w Dziale Technicznym i Standaryzacji (adres powyżej).

Godziny przyjęć
interesantów:

 • poniedziałki w godzinach 8.00-12.00
 • środy w godzinach 12.00-15.00
 • piątki w godzinach 8.00-12.00

Uwagi do projektów
trasy s.c. i do dokumentacji można omawiać z pracownikami Działu
Technicznego i Standaryzacji w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim
uzgodnieniu terminu.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną pracownicy
Działu Technicznego i Standaryzacji konsultują tematy drogą elektroniczną lub
telefonicznie.