×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Składanie wniosków i zleceń e-mail: veoliawarszawa@veolia.com

Zapytania w sprawie toczących się w Dziale Technicznym postępowań: vew.dzial.techniczny@veolia.com

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
t. 22 658 55 66
f. 22 658 55 25

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
inspektor.pl.vpol@veolia.com

Dział Techniczny zajmuje się:

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z  uzgadnianiem dokumentacji technicznej odbywa się w Dziale Technicznym po uprzednim umówieniu się (kontakt do osoby uzgadniającej Projektant otrzymuje z protokołem uwag do dokumentacji) w następujących terminach:

  • w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
  • w każdą środę w godzinach 12.00-15.00
  • w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00

Dokumentacja musi spełniać wytyczne dot. projektowania zamieszczone w zakładce Dział Techniczny.

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z akceptacją trasy s.c., rozpatrywaniem rozwiązań nietypowych i wydawaniem odstępstw od obowiązujących wytycznych odbywa się na podstawie złożonego zlecenia w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Dokumenty dotyczące wydawania warunków technicznych oraz informacji nt. technicznych możliwości włączenia do s.c. wysyłane są listem zwykłym na podany adres do korespondencji. W przypadku chęci osobistego odbioru odpowiedzi prosimy o dołączenie stosownego zapisu we wniosku. Wówczas, gdy rzeczona odpowiedź będzie gotowa, skontaktujemy się telefonicznie z osobą kontaktową wskazaną we wniosku.

Osobisty odbiór wydanych warunków oraz informacji jest możliwy w Dziale Technicznym po uprzednim umówieniu się, w następujących terminach:

  • w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
  • w każdą środę w godzinach 12.00-15.00
  • w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną pracownicy Działu Technicznego konsultują tematy drogą elektroniczną lub telefonicznie.