×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Składanie wniosków i zleceń e-mail: veoliawarszawa@veolia.com

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
inspektor.pl.vpol@veolia.com

Dział Techniczny i Standaryzacji zajmuje się:

Dokumentacja musi spełniać wytyczne dot. projektowania zamieszczone w zakładce Dział Techniczny i Standaryzacji.

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów w sprawach związanych uzgadnianiem dokumentacji, akceptacją trasy s.c., rozpatrywaniem rozwiązań nietypowych i wydawaniem odstępstw od obowiązujących wytycznych odbywa się na podstawie złożonego zlecenia w godzinach przyjęć interesantów interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę (kontakt do osoby uzgadniającej Projektant otrzymuje wraz z protokołem weryfikacji dokumentacji).

Dokumenty dotyczące wydawania warunków technicznych oraz informacji wysyłane są listem zwykłym na podany adres do korespondencji. W przypadku chęci osobistego odbioru odpowiedzi prosimy o dołączenie stosownego zapisu we wniosku. Wówczas, gdy rzeczona odpowiedź będzie gotowa, skontaktujemy się telefonicznie z osobą kontaktową wskazaną we wniosku.

Osobisty odbiór wydanych warunków oraz informacji jest możliwy w Dziale Technicznym i standaryzacji po uprzednim umówieniu się z osobą prowadzącą sprawę w Dziale Technicznym i Standaryzacji w godzinach przyjęć interesantów..

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałki w godzinach 8.00-12.00
  • środy w godzinach 12.00-15.00
  • piątki w godzinach 8.00-12.00

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną pracownicy Działu Technicznego i Standaryzacji konsultują tematy drogą elektroniczną lub telefonicznie.