×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Krok 3
WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE

Otrzymałeś odpowiedź na zapytanie nt. możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej? – Zatem można rozpocząć KROK 3.

Wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowi 3 KROK procesu przyłączeniowego.


KROK 3


Czynności w KROKU 3
po stronie Veolii Energii Warszawa:

Dzięki czynnościom i dokładnym analizom wykonanym w Kroku 2 możliwe jest wydanie rzetelnie przygotowanych, indywidualnych Warunków Przyłączenia.  Na tym etapie, wykorzystując informacje o kluczowych parametrach procesu przyłączeniowego zweryfikowanych na etapie Zapytania wykonamy następujące zadania: 

 • zbadamy parametry, które warunkują nakłady inwestycyjne i stanowią o ekonomicznej opłacalności  inwestycji,
 • określimy dane i wymagania techniczne dla przyłączenia (m.in. dane hydrauliczne, średnicę przyłącza, przydział mocy, miejsce włączenia), 
 • dokonamy koordynacji przyłączenie z innymi inwestycjami w obszarze, jeśli taka będzie wymagana,
 • wskażemy minimalne parametry pomieszczenia na węzeł dla wnioskowanej mocy.

Warunki Przyłączenia składają się:

 • z części podstawowej, w której są zawarte informacje dotyczące warunków ekonomicznych przyłączenia,
 • z części technicznej zawierającej dane techniczne (m.in. dane hydrauliczne, średnicę przyłącza, przydział mocy, miejsce włączenia)
 • z części ogólnej mówiącej o wymaganiach dotyczących przyłączeń.

Dlaczego KROK 3 jest ważny?

Wszelkie pozyskane w ramach tego kroku informacje są niezbędne do  przygotowania z należytą starannością odpowiedzi na wniosek o przyłączenie oraz wydania formalnego, ważnego dokumentu Warunków Przyłączenia.

 • W Warunkach Przyłączenia przekażemy informacje o możliwościach i zasadach finansowych, technicznych i prawnych  przyłączenia do m.s.c.,
 • Warunki Przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie i gotowość do zawarcia umowy o przyłączenie do m.s.c.  i są jej niezbędnym załącznikiem.

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić


 1. Wypełnij Formularz Wniosku o wydanie warunków przyłączenia do m.s.c., (został Ci on przesłany mailem podczas realizacji Kroku 2),
  a następnie wydrukuj, podpisz i zeskanuj do formatu PDF.

 2. Co przygotować :
  • zeskanowany Plan  Zagospodarowania Terenu  z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego / węzłów cieplnych (format PDF) – dla wieloetapowych inwestycji przygotuj również plan zagospodarowania dla całości inwestycji (format DWG)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawną lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej) (format PDF)
  • zeskanowane pełnomocnictwo/pełnomocnictwa – jeśli działasz w czyimś imieniu (format PDF)

 3. Wyślij e-mailem na adres: veoliawarszawa@veolia.com zeskanowane dokumenty
  • podpisany Formularza Wniosku
  • Plan  Zagospodarowania Terenu
  • tytuł prawny do nieruchomości
  • Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa oraz dla wieloetapowych inwestycji plan zagospodarowania dla całości inwestycji (format DWG)

W wiadomości e-mail prosimy o zamieszczenie danych kontaktowych do osoby / osób odpowiedzialnych za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.

Po otrzymaniu naszej odpowiedzi przejdź do KROKU  4
Złożenie Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie.