×

STUDENCIE!

Jeżeli jesteś na ostatnim roku studiów, to zapraszamy Cię do udziału w VII edycji programu ,,Zrób Dyplom z Veolią”

Kliknij, by powiększyć

Co zyskujesz, współpracując z Veolią Energią Warszawa?

 • Doświadczenie w firmie, która zarządza największą siecią ciepłowniczą w Warszawie.
 • Opiekuna naukowego z Veolii Energii Warsza S.A.
 • Możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.
 • Praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami.
 • Dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych i platform obliczeniowych.
 • Wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

Przygotowaliśmy dla Was 26 atrakcyjnych tematów z obszarów:

 • eksploatacji,
 • optymalizacji,
 • rozwoju sieci ciepłowniczych i węzłów.

HARMONOGRAM PROGRAMU:

 • od 1 stycznia do 31 stycznia 2020 r. – nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,
 • od 3 lutego 2020 r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,
 • do 28 lutego 2020 r. – decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w programie,
 • do 21 marca 2020 r. – podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do program,
 • 1 kwietnia 2020 r. – rozpoczęcie VII edycji program ,,Zrób dyplom z Veolią”.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Miejsce wykonywania pracy dyplomowej: Veolia Energia Warszawa S.A. w Warszawie.
 • Czas trwania: 6 miesięcy (przeciętnie 32 godziny tygodniowo).
 • Data rozpoczęcia: kwiecień 2020 r.
 • Kwalifikacja studentów następuje na podstawie CV i rozmowy kwalifikacyjnej.

KONTAKT:

Agnieszka Neckar-Kwitek, e-mail: agnieszka.neckar.kwitek@veolia.com, tel. kom: 667 677 413

KLIKNIJ: Lista tematów VII Edycji programu Zrób Dyplom z Veolią

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH znajdują się karty z opisami tematów prac dyplomowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) i będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w programie „Zrób dyplom z Veolią”.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji np. dostawcom korespondencji.

Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, a z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com

Attachments