×

Dla kogo

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów wyższych, do udziału w V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”.

Program skierowany jest do najlepszych studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia dzięki współpracy z Veolią, która zarządza w Warszawie największą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej.

W ramach programu studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Veolii, będą mieli możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.

Veolia oferuje w ramach programu  wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, do platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest w semestrze zimowym 2018/2019, zdefiniowane zostało 19 zagadnień, które będą bazą dla formułowania tematów prac dyplomowych, przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

Harmonogram programu

do 16 września 2018 r. – nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,

od 24 września 2018r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,

do 1 października 2018 r. – decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w programie,

do 12 października 2018 r. – podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do programu

15 października 2018 – rozpoczęcie V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

Więcej informacji oraz tematyka prac dyplomowych w zamieszczonych poniżej w materiałach do pobrania.

Kontakt do koordynatora programu

Andrzej Gorczyca, e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com, tel. kom.: 510 295 897

nformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) i będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w programie „Zrób dyplom z Veolią”.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji np. dostawcom korespondencji.

Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, a z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem:inspektor.pl.vpol@veolia.com

Attachments