×

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować, że od maja 2020 r. uległ zmianie Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych. Zawiera on przejrzysty zestaw usług, które nie są objęte „Taryfą dla ciepła dla Veolia Energia Warszawa S.A., a które oferuje Państwu Veolia Energia Warszawa S.A.

W przypadku zainteresowania usługami wymienionymi w Cenniku, prosimy o kontakt z jednostkami Veolii Energii Warszawa S.A. odpowiedzialnymi za ich realizację bądź z Biurem Obsługi Klienta (nr telefonu 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com). Zapewniamy również, że chętnie przeanalizujemy Państwa propozycje i wnioski dotyczące Cennika i zamieszczonych w nim usług.

W przypadku, gdy zlecone usługi dotyczą obiektów, które spełniają wymogi zaliczenia w całości lub w części do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT na podstawie §7 ust. 1 pkt 1 – 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73 poz. 392) – dla robót konserwacyjnych oraz na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – dla usług związanych z budową, przebudową, remontem, modernizacją, termomodernizacją. Podstawę do zastosowania obniżonej stawki VAT stanowić będzie podpisane przez uprawnione osoby oświadczenie, którego druk jest zamieszczony poniżej.

Attachments