×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Warszawa S.A. będąca dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika S.A. zobowiązana jest poinformować, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.61.2022.142.XXIIIzm.RWy z dnia 16 grudnia 2022 r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A.”, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.37.2022.142.XXIII.RWy z dnia 10 listopada 2022 r. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 879(2139) z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. (zwanego dalej: „rozporządzeniem z 23 listopada 2022 r.”) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2022 r. poz. 2437).

W związku z powyższym:

  • ceny obowiązujące od dnia 31 grudnia 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku zostały ustalone z uwzględnieniem doliczenia kwot, o których mowa w § 1 pkt 4) rozporządzenia  z dnia 23 listopada 2022 r., co oznacza średni wzrost ceny ciepła dla klienta o 20%[1];
  • ceny obowiązujące od dnia 1 maja do 28 listopada 2023 roku zostały ustalone z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r., co oznacza średni wzrost ceny ciepła dla klienta o 7%1, w porównaniu do cen obowiązujących do 30 grudnia 2022.

Jednocześnie informujemy, iż decyzją Prezesa URE numer DRE.WRC.4210.70.2022.170.XX.MGa z dnia 22 grudnia 2022 r. została zatwierdzona „Taryfa dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.”, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 897(2157) z dnia 22 grudnia 2022. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 6 stycznia 2023 roku. Uzasadnieniem jej wprowadzenia jest istotny wzrost kosztów zakupu ciepła niezbędnego do świadczenia usługi przesyłu i dystrybucji, w związku ze zmianą taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A.

W związku z powyższym:

  • ceny obowiązujące od 6 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku uwzględniają ceny PGNiG Termika obowiązujące w okresie do 30 kwietnia 2023 roku, co oznacza wzrost średniej ceny ciepła dla klienta o 2%1 w porównaniu do cen obowiązujących do 30 grudnia 2022 roku;
  • ceny obowiązujące od 1 maja 2023 roku do 5 stycznia 2024 roku uwzględniają ceny PGNiG Termika obowiązujące od 1 maja 2023 roku, co przekłada się na wzrost średniej ceny ciepła dla klienta o 1%1 w porównaniu do cen obowiązujących do 30 grudnia 2022 roku.

Przypominamy również, że zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 19.09.2022, poz. 1967) została przewidziana rekompensata dla odbiorców ciepła wymienionych w art.4 ust. 1 ustawy, którymi są w szczególności gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje użyteczności publicznej, w tym m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne. Zgodnie z ww. ustawą, która obowiązuje od 20 września 2022 r., odbiorcy ciepła do tego uprawnieni będą mogli zapłacić niższe faktury za ciepło dostarczone w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Jednocześnie odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe, którym przysługuje wsparcie, zobowiązani są złożyć do Veolia Energia Warszawa S.A. stosowne oświadczenie, którego wzór jest dostępny TUTAJ. Zwracamy uwagę, że obowiązują dwa odrębne wzory oświadczeń przeznaczone dla poszczególnych kategorii odbiorców określonych w ww. ustawie.

Poniżej dostępny jest szczegółowy tekst „Taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.” oraz wyciągi z Taryfy obowiązującej w rozliczeniach z Klientami od dnia 31 grudnia 2022 roku do dnia 5 stycznia 2023 roku, od dnia 6 stycznia 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku, a także wyciąg z Taryfy obowiązującej w rozliczeniach z Klientami od dnia 1 maja 2023 roku. Prezentujemy również poniżej wyciągi z taryfy obowiązującej od dnia 31 grudnia 2022 roku do dnia 5 stycznia 2023 roku oraz od dnia 6 stycznia 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku w rozliczeniach z uprawnionymi klientami, zawierające obniżone ceny w zakresie wytwarzania ciepła.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta, Infolinia: 22 658 58 58, mail: vew.bok@veolia.com

Attachments