×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo,

Veolia Energia Warszawa S.A. będąca dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika S.A. zobowiązana jest poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.
4210.17.2022.142.XXIIzm2.RWy z dnia 29 kwietnia 2022 r. została zatwierdzona „Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A.”. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 261 z dnia 29 kwietnia 2022.

Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. obowiązuje od 17 maja 2022 roku.

Zmiana po stronie PGNiG Termika S.A. wpłynęła na zmianę wykazywanej w taryfie Veolia Energia Warszawa S.A. średniej ceny ciepła dla Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupa A3) o 9,7%.

Jednocześnie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.16.2022.170. XVIIIzm2.RWy z dnia 29 kwietnia 2022 r. została zatwierdzona „Zmiana taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.”, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 262 z dnia 29 kwietnia 2022.

Uzasadnieniem tej zmiany jest istotny wzrost kosztów strat ciepła w warszawskiej sieci ciepłowniczej w związku ze zmianą taryfy dla ciepła Wytwórcy ciepła w stosunku do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji dotychczas obowiązującej taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

Zmiana taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A. obowiązuje od 17 maja 2022 roku. Wpłynie ona na wzrost średniej ceny ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupa A3) o 0,9%.

W załączeniu przekazujemy Wyciąg z Taryfy obowiązującej w rozliczeniach z Klientami od dnia 17 maja 2022 roku, który znajduje się również na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl wraz ze szczegółowym tekstem „Zmiany taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.”

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta, Infolinia: 22 658 58 58, mail: vew.bok@veolia.com

Attachments