×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo,
Veolia Energia Warszawa S.A. będąca dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika S.A. zobowiązana jest poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.40. 2021.142.XXIIzm.ESz.RWy z dnia 17 grudnia 2021 r. została zatwierdzona „Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A.”. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 496 z dnia 17 grudnia 2021.

Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

W taryfie Wytwórcy zmianie uległa cena ciepła (zł/GJ) produkowanego w Elektrociepłowni Żerań w związku z wprowadzeniem paliwa gazowego w tym źródle.

Zmiana po stronie PGNiG Termika S.A. wpłynęła na wzrost wykazywanej w taryfie Veolia Energia Warszawa S.A. ceny ciepła dla Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupa A3) do 44,02 zł/GJ, co przekłada się na zmianę średniej ceny ciepła dla tych Odbiorców o 11,2%.

Jednocześnie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.44.2.2021.170.XVIIIzm.RWy z dnia 29 grudnia 2021 r. została zatwierdzona „Zmiana taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.”, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 521 z dnia 30 grudnia 2021.

Uzasadnieniem tej zmiany jest istotny wzrost kosztów zakupu ciepła niezbędnego do świadczenia usługi przesyłu i dystrybucji dla miejskiej sieci ciepłowniczej w związku ze zmianą taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Zmiana taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A. obowiązuje od 14 stycznia 2022 roku.

Powyższa zmiana wpłynie na wzrost średniej ceny ciepła dla Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupa A3) o 1,1%.

W załączeniu przekazujemy Wyciąg z Taryfy obowiązującej w rozliczeniach z Klientami od dnia 14 stycznia 2022. Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta, Infolinia: 22 658 58 58, mail: vew.bok@veolia.com

Attachments