×

Specjalizujemy się w wykonawstwie prac budowlanych związanych z sieciami cieplnymi. Oprócz budowy, modernizacji i prac montażowych ZUC oferuje również szereg usług serwisowych.Prace budowlane:

  • budowa i wymiana sieci cieplnych w technologii tradycyjnej i preizolowanej,
  • remonty sieci cieplnych,
  • usuwanie awarii sieci cieplnych,
  • wymiana i montaż armatury sieciowej i kompensatorów,
  • budowa i remont komór sieci cieplnych.


Usługi:

  • wykonywanie połączeń mufowych i pianowanie maszynowe połączeń sieci preizolowanych,
  • cięcie i wiercenie w betonie i asfalcie,
  • wykonywanie odgałęzień sieci cieplnych na gorąco do Dn 150 preizolowanych.