×

Szanowni Państwo,

mając na uwadze konieczność ujednolicenia stosowanych dotychczas przez Veolię Energię Warszawa S.A. wzorów umów dostarczania ciepła oraz uwzględniając Państwa uwagi i wnioski wnoszone do treści tych umów, przedstawiamy Państwu nowy wzorzec Umowy kompleksowej dostarczania ciepła.

Zgodnie z obowiązującymi na rynku energetycznym standardami oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.), nowa umowa składa się z Umowy kompleksowej dostarczania ciepła oraz Ogólnych Warunków Umowy określających jednakowe dla wszystkich odbiorców prawa i obowiązki. Zapisy w nowej umowie zostały również dostosowane do obowiązującej w Veolii Energii Warszawa S.A. umowy zakupowej z wytwórcą ciepła (PGNiG TERMIKA SA).

Jesteśmy przekonani, że współpraca na bazie nowej, przejrzystej i ustandaryzowanej umowy pozwoli Państwu na efektywne i ekonomiczne gospodarowanie ciepłem dostarczanym przez Veolię Energię Warszawa S.A.

Treść Umowy kompleksowej i załączników zamieszczamy poniżej.

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła

Wyświetl >> 

Zamówienie mocy cieplnej

Wyświetl >>

Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania ciepła – Załącznik nr 2 do umowy, obowiązujący od dnia 1 lutego 2014

Wyświetl >>

Tabela regulacyjna wody sieciowej – Załącznik nr 3 do umowy

Wyświetl >>

Taryfa dla ciepła – załącznik nr 4 do umowy

Wyświetl >>

Wniosek o zmianę mocy zamówionej

Wyświetl >>

Zgoda na obciążenie rachunku – formularz polecenia zapłaty

Wyświetl >>

Odwołanie zgody na obciążenie rachunku – formularz odwołania polecenia zapłaty

Wyświetl >>

Zlecenie usługi

Wyświetl >>

Umowa o świadczenie usług odczytu dodatkowych układów pomiarowo-rozliczeniowych

Wyświetl >>

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wyświetl >>

Zgoda na powiadomienie SMS o wystąpieniu awarii

Wyświetl >>

Attachments