×

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy <<<

Veolia Energia Warszawa S.A.

Siedziba spółki:

ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146143 

NIP: 525-00-05-656
REGON: 015314764 
Kapitał zakładowy: 721.399.100,00 złotych (wpłacony w całości)

Informujemy, że w dniu 29 maja 2020 r. ogłoszony został plan podziału Veolia Energia Warszawa S.A. z udziałem Veolia Energy Supply Poland sp. z o.o., w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie). Treść planu podziału dostępna jest pod poniższym linkiem:

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału spółki Veolia Energia Warszawa S.A.

Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki Veolia Energia Warszawa S.A.