×

Veolia Energia Warszawa S.A. będąca dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika SA oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. („MPO”) uprzejmie informuje, że:

  • decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.6.4.2020.142.XXzm.ARy z dnia 27 maja 2020 r. została zatwierdzona „Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A.”, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 107(450) z dnia 27 maja 2020 i obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku;
  • decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer nr DRE.WRC.4210.5.4.2020.32025.II.ESz z dnia 24 czerwca 2020 r. została zatwierdzona „Taryfa dla ciepła MPO”, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 159(502) z dnia 24 czerwca 2020  i obowiązuje od dnia 10 lipca 2020 roku.

Stawki opłat za usługi przesyłowe – do dnia zatwierdzenia nowej Taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A. – nie ulegają zmianie.

Attachments