×

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Całodobowy kontakt dla Klientów:

+48 (22) 658 58 58, vew.bok@veolia.com

Pogotowie Ciepłownicze:
993 – całodobowy telefon alarmowy

Nie jesteś Klientem?
Skontaktuj się z nami pod numerem:
+48 (22) 658 50 00

Centrala:

Tel.: +48 (22) 658 50 00

KRS 0000146143, NIP 525-000-56-56

REGON 015314764, Konto: 50 1240 6003 1111 0000 4940 1093

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 PLN opłacony w całości.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Marcin Nawojski

inspektor.pl.vpol@veolia.com