×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Jesteś zainteresowany audytem energetycznym przedsiębiorstwa?Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym czasie.

Klikając „Wyślij” potwierdzasz, zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczenia usług elektronicznych, który dostępny jest tutaj. Potwierdzasz także,że jesteś osobą pełnoletnią.
Podaj wynik (wpisz cyfrę):  

Audyt energetyczny
przedsiębiorstwa

Świadectwa efektywności energetycznej

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Obowiązek przeprowadzenia audytu spoczywa na przedsiębiorstwach, które w dwóch ostatnich latach obrotowych: zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów wyrobów i  usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w  złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

250 + zatrudnionych pracowników
LUB
50 + mln euro rocznego obrotu
43 + mln euro sumy bilansowej

lub zadzwoń: +48 508 038 813

Podstawa prawna

Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) Obowiązek przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo niebędące MMŚP raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przesłanie go do URE (Dz. U. z 2019 r. poz. 1202).

Metoda przeprowadzenia audytu

Wykonany zostanie zgodnie z art. 37 Ustawy o Efektywności Energetycznej
z dnia 20 maja 2016 r. na bazie normy PN-EN 16247, na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych.

Jakie korzyści niesie wykonanie audytu energetycznego?

Gospodarka energetyczna


wskazanie obszarów w przedsiębiorstwie umożliwiających poprawę w zakresie gospodarki energetycznej

Przedsięwzięcia poprawiające efektywność

wskazanie zalecanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną pod kątem technicznym i ekonomicznym

Źródła oszczędności


wskazanie źródeł oszczędności w wyniku przeprowadzonego pełnego audytu oraz rekomendowanych przedsięwzięć (potencjach dochodów oraz eliminacja strat

Harmonogram

propozycja

1 2 3 4 5 SPOTKANIE ZBIERANIE DANYCH RAPORT ZAWIADOMIENIE

Wizja lokalna, uzgodnienia, oferta wiążąca, podpisanie umowy

4 tygodnie

Spotkanie rozpoczynające, weryfikacja kompletności i przekazanie dokumentacji, omówienie i ustalenie harmonogram projektu

5 tygodni

Zbieranie danych, dokumentacji dodatkowej oraz praca w terenie (pomiary)

Przygotowanie raportu, prezentacja wyników i rekomendacji

Złożenie zawiadomienia o przeprowadzonym audycie do URE

WIZJA LOKALNA,
UZGODNIENIA,
OFERTA WIĄŻĄCA,
PODPISANIE UMOWY

4 tygodnie

ZBIERANIE DANYCH,
DOKUMENTACJI DODATKOWEJ ORAZ PRACA W TERENIE (POMIARY)

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O PRZEPROWADZONYM AUDYCIE DO URE

SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE WERYFIKACJĘ KOMPLETNOŚCI I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI, OMÓWIENIE I USTALENIE HARMONOGRAMU PROJEKTU

5 tygodni

PRZYGOTOWANIE RAPORTU,
PREZENTACJA WYNIKÓW I REKOMENDACJI

Całkowity czas wykonania audytu - 20 tygodni

FAQ

Oprócz audytu energetycznego przedsiębiorstwa funkcjonują inne rodzaje audytów, które wykonujemy dla klientów:

- Audyt efektywności energetycznej
podstawa wniosku o Białe Certyfikaty

- Audyt energetyczny
uzasadnienie wniosku o premię termomodernizacyjną

- Audyt remontowy
uzasadnienie wniosku o premię remontową

Referencje

Lider zespołu ekspertów

Krzysztof Rossa - Audytor wiodący

Kierownik Dz. Efektywności Energetycznej,
Veolia Energia Warszawa S.A.

Od początku kariery zawodowej związany jestem z poprawą efektywności energetycznej. Od lat przeprowadzam audyty energetyczne przedsiębiorstw oraz audyty efektywności energetycznej. Pracuję z doświadczonym zespołem audytorów.

Kontakt

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami…Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym czasie.

Klikając „Wyślij” potwierdzasz, zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczenia usług elektronicznych, który dostępny jest tutaj. Potwierdzasz także,że jesteś osobą pełnoletnią.
Podaj wynik (wpisz cyfrę):  

Dział Sprzedaży
i Doradztwa energetycznego

tel.: +48 508 038 813
e-mail: sprzedaz.pl.vwaw@veolia.com


Veolia Energia Warszawa
ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa