×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

ASSISTANCE węzła cieplnego.
Jesteś zainteresowany?Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym czasie.

Klikając „Wyślij” potwierdzasz, zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczenia usług elektronicznych, który dostępny jest tutaj. Potwierdzasz także,że jesteś osobą pełnoletnią.
Podaj wynik (wpisz cyfrę):  

ASSISTANCE węzła
cieplnego

czyli opieka nad węzłem cieplnym

Węzeł cieplny w budynku wymaga nadzoru, regularnych kontroli, konserwacji. Assistance węzła cieplnego to usługa zapewniająca prawidłową jego pracę.

Assistance węzła świadczymy w 2 wariantach:

 • pełny nadzór i opieka nad węzłem (pakiet Rozszerzony i Premium)
 • częściowy nadzór nad węzłem (pakiet Standard)

lub zadzwoń: +48 508 038 813

Zakres usługi Assistance

 • zabezpieczenie i usuniecie awarii węzła cieplnego
 • awaryjna wymiana:
  • elementów automatyki: siłownik, zawór regulacyjny, programator
  • pompy wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych
  • zabezpieczenia termicznego węzła cieplnego (STB, STW)
  • elementów rozdzielni elektrycznej

W cenie abonamentu pakietu

 • gotowość służb technicznych – gwarancja reakcji służ technicznych w czasie określonym w pakiecie
 • robocizna i dojazd

Usługi

Standard

Audyt węzła cieplnego

Gratis, przy zakupie dowolnego pakietu; w innym przypadku 800 PLN

Czas usługi

15:00–07:00 dni robocze

Abonament za gotowość
(miesięcznie)

170 PLN

Konserwacja węzła cieplnego - jednorazowo

620 PLN

Rozszerzony

Audyt węzła cieplnego

Gratis, przy zakupie dowolnego pakietu; w innym przypadku 800 PLN

Czas usługi

24 h

Abonament za gotowość
(miesięcznie)

230 PLN

Konserwacja węzła cieplnego
- jednorazowo

520 PLN

Zabezpieczenie awarii na instalacji
wewnętrznej co i cwu - jednorazowo

321 PLN

Zmiana nastaw automatyki pogodowej (1 raz w roku)

w cenie abonamentu

Premium

Audyt węzła cieplnego

Gratis, przy zakupie dowolnego pakietu; w innym przypadku 800 PLN

Czas usługi

24 h

Abonament za gotowość
(miesięcznie)

298 PLN

Konserwacja węzła cieplnego
- jednorazowo

385 PLN

Zabezpieczenie awarii na instalacji
wewnętrznej co i cwu
- jednorazowo

260 PLN

Zmiana nastaw automatyki
pogodowej (1 raz w roku)

w cenie abonamentu

Odczyt, rozliczenie i fakturowanie
wg podlicznika ciepła (co miesiąc)

w cenie abonamentu

lub zadzwoń: +48 508 038 813

Korzyści

Bezpieczne rozwiązanie

zapewniające prawidłową prace węzła, a tym samym komfort cieplny lokatorów

Obsługa i nadzór

węzła przez doświadczonych fachowców

Oszczędność czasu

mamy własne zaplecze magazynowe z niezbędnymi podzespołami

Zakres konserwacji

 • kontrola plomb na regulatorze dP/V i ciepłomierzach
 • kontrola systemu zdalnego odczytu
 • kontrola mocowania węzła kontrola poprawności zadziałania zaworów bezpieczeństwa
 • kontrola zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego
 • kontrola ciągłości i trwałości połączeń uziemiających i wyrównawczych
 • kontrola poprawności działania automatyki i wskazań czujników temperatury oraz termostatów STB/STW
 • kontrola przepływu oraz kontrola nastaw automatyki, korekta nastaw automatyki
 • czyszczenie filtrów i odmulaczy
 • konserwacja armatury odcinającej
 • mycie izolacji
 • przegląd BHP pomieszczenia węzła
 • natychmiastowe podjęcie działań w przypadku stwierdzenia awarii lub usterek zagrażających bezpieczeństwu

lub zadzwoń: +48 508 038 813

Kontakt

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami…Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym czasie.

Klikając „Wyślij” potwierdzasz, zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczenia usług elektronicznych, który dostępny jest tutaj. Potwierdzasz także,że jesteś osobą pełnoletnią.
Podaj wynik (wpisz cyfrę):  

Dział Sprzedaży
i Doradztwa energetycznego

tel.: +48 508 038 813
e-mail: sprzedaz.pl.vwaw@veolia.com


Veolia Energia Warszawa
ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa