menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

„Zrób dyplom z Veolią”, VI edycja programu - kwiecień 2019

 

 

Dla kogo

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów wyższych do udziału w VI edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”.

Program skierowany jest do najlepszych studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia dzięki współpracy z Veolią, która zarządza w Warszawie największą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej.

 

W ramach programu studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Veolii będą mieli możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.

Veolia oferuje w ramach programu wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

 

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest w semestrze letnim 2018/2019, zdefiniowanych zostało 11 zagadnień, które będą bazą dla formułowania tematów prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

 

 

Harmonogram programu:

  • do 25 lutego 2019 r. - nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,
  • od 11 marca 2019r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,
  • do 27 marca 2019 r. – decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w programie,
  • do 12 kwietnia 2019 r. - podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do programu
  • 15 kwietnia 2019 – rozpoczęcie VI edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

 

Więcej informacji oraz tematyka prac dyplomowych w zamieszczonych poniżej w materiałach do pobrania.

 

Kontakt do koordynatora programu

Andrzej Gorczyca, e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com, tel. kom.: 510 295 897

 

Materiały:

Zrób dyplom z Veolią - opis programu (PDF)

Lista tematów VI Edycji programu Zrób Dyplom z Veolią (PDF)

 

POBIERZ - Karty z opisami tematów prac dyplomowych

 

1. DE_01Nowoczesne sposoby  identyfikowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzła cieplnego przy wykorzystaniu odczytywanych parametrów dostarczanego nośnika ciepła 

 

2. DE_02 -  Interaktywne sposoby monitorowania parametrów i poprawności zużycia ciepła w obiektach. Prognozowanie i raportowania ilości dostarczanego ciepła do obiektów 

 

3. DT_01 -  Wpływ temperatury zasilania na pracę Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego – zaproponowanie nowej tabeli regulacyjnej na podstawie analiz danych historycznych i symulacji hydraulicznych z programu Termis 

 

4. DT_02 - Przygotowanie zautomatyzowanego raportu do wykrywania błędów pomiarowych dla ciśnień i temperatur w komorach ciepłowniczych oraz węzłach cieplnych

 

5. DT_03 - Zaproponowanie metodyki porównywania kosztów awarii na różnych obiektach ciepłowniczych, zaproponowanie sposobu priorytetyzacji zadań w oparciu o metodykę SDM 

 

6. DT_04 - Szacowanie niekontrolowanych ubytków wody sieciowej spowodowanych awariami

 

7. DT_05 - Opracowanie algorytmu na potrzeby obliczenia wielkości zmniejszenie zużycia ciepła w budynku po wprowadzeniu harmonogramów pracy  węzła c.o. i c.w.u.

 

8. DT_06 - Opracowanie algorytmu na potrzeby obliczenia wpływu obniżenia temperatury zasilania instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. na wielkość zmniejszenia zużycia ciepła w budynku 

 

9. DT_07 - Opracowanie raportu sterującego prezentującego oszczędności energii dla świadczonej Usługi Zarządzania Energią VWAW

 

10. DT_08 - Scentralizowany system detekcji ubytków wody sieciowej wykorzystujący akustyczne i ultradźwiękowe metody detekcji 

 

11. DT_09 - Porównanie technologii komunikacyjnych LPWA (Low-Power Wide-Area) do zastosowań telemetrycznych i zdalnego sterowania w systemach ciepłowniczych

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) i będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w programie „Zrób dyplom z Veolią”.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji np. dostawcom korespondencji.

Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, a z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com