menu
Ciepło systemowe dla Warszawy
W związku z prowadzonymi przez Veolia Energia Warszawa S.A. badaniami oceny efektywności funkcjonowania miejskiej sieci ciepłowniczej mającymi na celu wykrycie i likwidację nieszczelności sieci w początkowym ich stadium, informujemy, że wystąpią czasowe zakłócenia w dostawie ciepła.