menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 06 lipca br. Zarząd Veolii Energii Warszawa S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 09 sierpnia 2018 r. na godz. 10:00. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 lipca 2018r. nr 134.