menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Kontakt

Dział Techniczny zajmuje się:

 

 • wydawaniem informacji oraz warunków technicznych przyłączenia do m.s.c.
 • wydawaniem założeń i warunków technicznych dla systemów technologicznych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo i z nimi współpracujących
 • uzgadnianiem założeń do projektowania i opiniowanie rozwiązań,
 • uzgadnianiem projektowej dokumentacji technicznej sieci, węzłów, automatyki, elektrycznej,
 • uzgadnianiem dokumentacji technicznej pod względem eksploatacyjnym
 • rozpatrywaniem rozwiązań nietypowych i wydawaniem odstępstw od obowiązujących wytycznych (norm branżowych),
 • opiniowaniem rozwiązań kolizji oraz - na życzenie Inwestora - projektów budowlanych sieci i węzłów cieplnych (do uzyskania pozwolenia na budowę),
 • udzielaniem dodatkowych wyjaśnień i porad technicznych
 • sporządzanie umów na usuniecie kolizji sieci ciepłowniczej z projektowaną zabudową (w przypadku braku powiązań z nowym przyłączeniem)
   

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z akceptacją trasy s.c. i uzgadnianiem dokumentacji technicznej odbywa się w Dziale Technicznym przy ul. Wejnerta 27 w Warszawie w każdy:
 

 • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
 • środę w godzinach 12.00-15.00
 • piątek w godzinach 8.00-12.00


Uwagi do projektów trasy s.c. i do dokumentacji można omawiać z pracownikami Działu Technicznego w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacje o osobie prowadzącej sprawę można uzyskać pod nr tel. 22 658 55 66 lub adres email: vew.dzial.techniczny@veolia.com

 

Dokumenty dotyczące wydawania warunków technicznych oraz informacji nt technicznych możliwości włączenia do sc wysyłane są pocztą listem zwykłym na podany adres do korespondencji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru wydanych warunków oraz informacji w każdą środę w godzinach 12:00-15:00.

 

Dział Techniczny

ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa
t. 22 658 55 66
f. 22 658 55 25

e-mail: vew.dzial.techniczny@veolia.com