logo

WNIOSEK NR Z-________________/_______

O WYDANIE WARUNKÓW ZMIANY MOCY DLA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU
(zasilanego przez Veolia Energia Warszawa S.A.)

  • ZWIĘKSZENIE
  • ZMNIEJSZENIE
  • KOREKTA - BEZ ZMIANY SUMY MOCY ZAMÓWIONEJ
  • DOPOSAŻENIE W DODATKOWY MODUŁ
1. Wnioskodawca:
-
/
/
dnia
2. Właściciel obiektu:
 
 
3. Informacje o opiniowanym obiekcie:
Adres obiektu: 
/
/
Charakter obiektu:
mieszkalny
handlowy
produkcyjny
 
biurowy
usługowy
inny, jaki:
Kubatura części ogrzewanej:
m3 Powierzchnia użytkowa:
m2 Liczba mieszkańców lub stałych użytkowników:
Zmiana mocy zamówionej związana jest z:
doposażeniem węzła cieplnego w moduł ciepłej wody
rozbudową budynku
zmianą sposobu użytkowania budynku
korektą zamówionej mocy
termomodernizacją budynku w zakresie
zaniechaniem użytkowania części budynku
inne, jakie:

Węzeł cieplny/obiekt nr:
Nr ewid. Veolia Energia Warszawa S.A.:
Moc cieplna:
Instalacja:
OBECNE**
DOCELOWE**
PRZYROST (+,-)
[kW]
[kW]
[kW]
Centralne ogrzewanie Nc.o.
=
Nc.o.
=
Nc.o.
=
Ciepła woda użytkowa Nc.w.max
=
Nc.w.max
=
Nc.w.max
=
Ciepła woda użytkowa Nc.w.śr
=
Nc.w.śr
=
Nc.w.śr
=
Wentylacja Nwent.zima/lato
=
Nwent.zima/lato
=
Nwent.zima/lato
=
Technologia Ntechn.zima/lato
=
Ntechn.zima/lato
=
Ntechn.zima/lato
=
Inne, jakie:
Ninnezima/lato
=
Ninnezima/lato
=
Ninnezima/lato
=
Razem: Nzima/lato
=
Nzima/lato
=
Nzima/lato
=
Uwagi: