logo

WNIOSEK NR I-________________/_______

O WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ lub INFORMACJI O ZMIANIE SPOSOBU ZASILANIA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ZASILANEGO PRZEZ VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

(niepotrzebne skreślić)

  • NOWY WNIOSEK
  • AKTUALIZACJA/ KOREKTA
1. Inwestor:
-
/
/
dnia
2. Biuro Projektowe:
-
/
/
dnia
3. Informacje o opiniowanym obiekcie:
Obiekt:
nowy
istniejący
Obecnie zasilany:
m.s.c.
gaz
olej
inne,
Charakter obiektu:
mieszkalny
handlowy
produkcyjny
 
biurowy
usługowy
inny, jaki:
Kubatura części ogrzewanej:
m3 Powierzchnia użytkowa:
m2 Liczba mieszkańców lub stałych użytkowników:
Adres obiektu:
/
/
Obręb:
-
-
Działka nr ewidencyjny:
Nr ewid. obiektu podany w uprzedniej korespondencji Veolia Energia Warszawa S.A.:
/
Przewidywany termin odbioru ciepła:
Informacja o możliwości przyłączenia do s.c. została wydana w piśmie Veolia Energia Warszawa S.A. nr:*
z dnia:
/
/
Przyjęte miejsce przyłączenia obiektu do s.c.*:

Węzeł cieplny/obiekt nr:
Nr ewid. Veolia Energia Warszawa S.A.:
Moc cieplna:
Instalacja:
ZIMA       [kW]
LATO       [kW]
Centralne ogrzewanie Nc.o.
=
Ciepła woda użytkowa Nc.w.śr
=
Nc.w.max
=
Wentylacja Nwent.zima
=
Nwent.lato
=
Technologia Ntechn.zima
=
Ntechn.lato
=
Inne, jakie:
Ninnezima
=
Ninnelato
=
Razem: Nzima
=
Nlato
=
Uwagi: