×

Wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2018 dla sieci ciepłowniczej w warszawskim systemie ciepłowniczym Veolia Energia Warszawa S.A. zasilanym z elektrociepłowni Żerań i Siekierki, ciepłowni Kawęczyn i Wola oraz z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ’’Gwarków’’.

 

Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego:

αDH = 82,24%

 

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego:

WPc = 0,90

 

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Powyższe wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o dane produkcyjne zakładów PGNiG TERMIKA S.A. i MPO w m. st. Warszawie Sp. z o.o oraz dane dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

Aktualizacja 25.03.2019r.

 

Dane archiwalne:

Rok 2017

Link 1

Link 2

Rok 2016

Link 1

Link 2

Rok 2015

Link 1 

Link 2