×

Laboratorium Badawcze umiejscowione jest w Dziale Badań i Standardów Dyrekcji Inżynierii. Wykonuje kompleksowe badania elementów preizolowanych oraz izolacji technicznych przeznaczonych do stosowania na rurociągach ciepłowniczych (oferta)

Od 1998 roku Laboratorium jest członkiem rzeczywistym nr 388 Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, które należy do Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych EUROLAB.

Od 2003 roku Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na stosowane metody badawcze.

Aktualny zakres akredytacji – AB 414

Od 2009 roku znajduje się na liście referencyjnejlaboratoriów badawczych rekomendowanych przez Europejskie Stowarzyszenia Ciepłowników EuroHeat&Power do wykonywania badań rur preizolowanych. 

Kontakt:

Ewa Kręcielewska – Kierownik Laboratorium

tel.  +48 22 658 58 46

kom.  +48 602 764 822
ewa.krecielewska@veolia.com

Krzysztof Strzeżek – Kierownik ds. Technicznych

tel. +48 22 658 58 52

kom. +48 508 038 596
krzysztof.strzezek@veolia.com

Iwona Mazurkiewicz – Kierownik ds. Jakościtel.

+48 22 658 58 65

kom. +48 510 000 493

iwona.mazurkiewicz@veolia.com