×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W sprawie przyłączenie do m.s.c. nowobudowanych obiektów prosimy o kontaktowanie się z Działem Nowych Przyłączeń pocztą tradycyjną na adres: Veolia Energia Warszawa

ul. Stefana Batorego 2

02-591 Warszawa

lub e-mail: urszula.wojciechowska@veolia.com

W sprawie przyłączenie do m.s.c. istniejących  obiektów oraz doposażenia istniejących węzłów w dodatkowe moduły(c.w. c.t.) prosimy o kontaktowanie się z Działem Projektów Konkurencyjnych pocztą tradycyjną na adres: Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2

02-591 Warszawa

lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

inspektor.pl.vpol@veolia.com