×

Informacja o technicznych możliwościach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej dla potrzeb uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia, należy:

 • wypełnić Wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej;
 • podać dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.;
 • załączyć plan sytuacyjny planowanej inwestycji.

Przygotowane dokumenty można: złożyć w Kancelarii Veolii Energii Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

pn-pt. w godz. 7:15–15:15 lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Veolia Energia Warszawa S.A.

Dział Techniczny

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

z dopiskiem „Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej.” W przypadku chęci odbioru osobistego koresapondencji prosimy o dodanie stosownego zapisu we wniosku. O zakończeniu sprawy i możliwości odebrania pisma (informacji) w siedzibie Veolii Energii Warszawa S.A. poinformujemy telefonicznie osobę odpowiedzialną wskazaną we wniosku. Po otrzymaniu z Veolii Energii Warszawa telefonicznej informacji o zakończeniu postępowania, korespondencję można odebrać osobiście w Dziale Technicznym przy ul. Stefana Batorego 2 w Warszawie.

Terminy przyjęć interesantów:

 • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
 • środę w godzinach 12.00-15.00
 • piątek w godzinach 8.00-12.00

Standardowo odpowiedź na wniosek wysyłamy pocztą. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym. Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę lub uzgodnienia dokumentacji: Aby uzyskać warunki techniczne przyłączenia do s.c., należy:

 • wypełnić Wniosek o wydanie szczegółowych warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej (osobny wniosek dla każdego węzła);
 • podać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.;
 • załączyć plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego/węzłów cieplnych;
 • załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawną lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

Przygotowane dokumenty można: złożyć osobiście w Kancelarii Veolii Energii Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

pn-pt. w godz. 7:15–15:15 lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Dział Techniczny

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

z dopiskiem „Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej”.

W przypadku zamiaru osobistego zgłoszenia się po odpowiedź do biura Veolii Energii Warszawa S.A. prosimy o dodanie stosownego zapisu we wniosku. O zakończeniu sprawy i możliwości odebrania pisma (warunków technicznych) w siedzibie Veolii Energii Warszawa S.A. poinformujemy telefonicznie osobę odpowiedzialną za kontakt wskazaną we wniosku.

Po otrzymaniu z Veolii Energii Warszawa telefonicznej informacji o zakończeniu postępowania, korespondencję można odebrać osobiście w Dziale Technicznym przy ul. Stefana Batorego 2 w Warszawie.

Terminy przyjęć interesantów:

 • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
 • środę w godzinach 12.00-15.00
 • piątek w godzinach 8.00-12.00

Standardowo odpowiedź wysyłamy pocztą. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym.