×

W sprawie przyłączenie do m.s.c. nowobudowanych obiektów prosimy o kontaktowanie się z Działem Nowych Przyłączeń pocztą tradycyjną na adres: Veolia Energia Warszawa S.A. Plac Unii C

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

lub e-mail: urszula.wojciechowska@veolia.com

W sprawie przyłączenie do m.s.c. istniejących  obiektów oraz doposażenia istniejących węzłów w dodatkowe moduły(c.w. c.t.) prosimy o kontaktowanie się z Działem Projektów Konkurencyjnych pocztą tradycyjną na adres: Veolia Energia Warszawa S.A. Plac Unii C

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

inspektor.pl.vpol@veolia.com