×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z  uzgadnianiem dokumentacji technicznej odbywa się
po uprzednim umówieniu się w Dziale Technicznym w następujących terminach:

  • w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00
  • w środy w godzinach 12.00-15.00
  • w piątki w godzinach 8.00-12.00

Dokumentacja musi spełniać wytyczne dot. projektowania zamieszczone w zakładce Dział Techniczny i Standaryzacji.

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z akceptacją trasy s.c., rozpatrywaniem rozwiązań nietypowych i wydawaniem odstępstw od obowiązujących wytycznych odbywa się na podstawie złożonego zlecenia w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Dokumenty dotyczące wydawania warunków technicznych oraz informacji nt. technicznych możliwości włączenia do s.c. wysyłane są listem zwykłym na podany adres do korespondencji. W przypadku chęci osobistego odbioru odpowiedzi prosimy o dołączenie stosownego zapisu we wniosku. Wówczas, gdy rzeczona odpowiedź będzie gotowa, skontaktujemy się telefonicznie z osobą kontaktową wskazaną we wniosku.

Osobisty odbiór wydanych warunków oraz informacji jest możliwy
w Dziale Technicznym i Standaryzacji po uprzednim umówieniu się w następujących terminach:

  • w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00
  • w środy w godzinach 12.00-15.00
  • w piątki w godzinach 8.00-12.00

Dział Techniczny i Standaryzacji
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Składanie pism, wniosków i zleceń, e-mail: veoliawarszawa@veolia.com

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
inspektor.pl.vpol@veolia.com