×

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z  uzgadnianiem dokumentacji technicznej odbywa się w Dziale Technicznym przy ul. Wejnerta 27 w Warszawie w następujących terminach:

  • w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
  • w każdą środę w godzinach 12.00-15.00
  • w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00

Dokumentacja musi spełniać wytyczne dot. projektowania zamieszczone w zakładce Dla Projektanta.

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z akceptacją trasy s.c., rozpatrywaniem rozwiązań nietypowych i wydawaniem odstępstw od obowiązujących wytycznych odbywa się na podstawie złożonego zlecenia w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Dokumenty dotyczące wydawania warunków technicznych oraz informacji nt. technicznych możliwości włączenia do s.c. wysyłane są listem zwykłym na podany adres do korespondencji. W przypadku chęci osobistego odbioru odpowiedzi prosimy o dołączenie stosownego zapisu we wniosku. Wówczas, gdy rzeczona odpowiedź będzie gotowa, skontaktujemy się telefonicznie z osobą kontaktową wskazaną we wniosku.

Osobisty odbiór wydanych warunków oraz informacji jest możliwy w Dziale Technicznym w następujących terminach:

  • w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
  • w każdą środę w godzinach 12.00-15.00
  • w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00

Dział Techniczny

ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa
t. 22 658 55 66
f. 22 658 55 25

e-mail: vew.dzial.techniczny@veolia.com

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

inspektor.pl.vpol@veolia.com