×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Warszawa  S.A. w Warszawie

Ogłasza drugą turę wyprzedaży

kierując do upłynnienia, po uprzedniej 50% przecenie, nowe i nie używane urządzenia i materiały niewykorzystane w 2019 roku a tym samym uznane za zbędne

Wykaz pozycji stanowi załącznik nr 1.

Urządzenia można oglądać w dniach 31-08-2020 do 11-09-2020 w godzinach 900-1400

w magazynie nr 122, w Warszawie ul. Nocznickiego 33

osoby do kontaktu: Łukasz Zduńczyk tel. 506-014-755, Marcin Fabrowicz tel. 510 295 861

Zasady zakupu:

1.Złożenie lub przesłanie do Veolii Energia Warszawa S.A. /02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 2/  wniosku o zakup

(wzór wniosku – załącznik nr 2) zawierającego:

  • wyszczególnienie materiałów wraz z indeksem, ilością i ceną netto zamieszczoną w załączniku nr 1

oraz

  • w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane Nabywcy do wystawienia faktury,
  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub mailachyba że wnoszą o wystawienie faktury,

2.Dokonanie zapłaty na konto PL78194012100103517300100400  po otrzymaniu informacji o zgodzie na zakup telefonicznie lub mailowo

3.Podstawą do wydania materiałów będzie  potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

4.Odbiór będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z  osobami wskazanymi do kontaktu.

Termin składania wniosków o zakup 14-09-2020 godz. 800do dnia 15-09-2020 godz.1100 

z zachowaniem rezerwy dodatkowych dwóch dni dla ofert przesłanych za pośrednictwem poczty lub kurier

Wnioski składamy w kancelarii Veolii EnergiaWarszawa S.A. Warszawa  ul. Batorego 2,

Wszystkie urządzenia wystawione do sprzedaży będą sprzedawane wg cen netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

 

UWAGA: o pierwszeństwie zakupu decyduje kolejność dostarczonych do kancelarii wniosków.

Zastrzega się prawo: unieważnienia przetargu bez podania przyczyn  oraz nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.

Transport i załadunek materiałów i urządzeń leży po stronie Kupującego.

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane materiały z magazynów nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Osobą udzielającą wyjaśnienia co do warunków zakupu oraz sposobu wypełniania wniosku o zakup jest:

– Andrzej Szoch tel. 722-055-112

e-mail: andrzej.szoch@veolia.com

Attachments

Attachments