×
Veolia Energia Warszawa S.A. posiada Punkt Legalizacji ciepłomierzy do wody, powołany w 2001 roku Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jest on nadzorowany przez Okręgowy Urząd Miar. W Punkcie Legalizacji ciepłomierzy do wody Qn = 0.6 do 150 m3/h wykonywana jest legalizacja ponowna:
 • par rezystancyjnych czujników temperatury
 • przeliczników wskazujących
 • przetworników przepływu
We współpracy z Głównym Urzędem Miar realizujemy badania trwałościowe (testy przyspieszonej eksploatacji):
 • wodomierzy do wody zimnej, ciepłej i gorącej
 • przetworników przepływu ciepłomierzy do wody
Ponadto wykonujemy:
 • sprawdzanie ciepłomierzy do wody
 • kompleksowy serwis ciepłomierzy różnych typów, w tym naprawy tachometrycznych przetworników przepływu i wymiany baterii w przelicznikach wskazujących
 • ekspertyzy techniczne i oceny ciepłomierzy do wody ze względu na:
 • konstrukcję, parametry techniczne i funkcjonalność
 • pracę w różnych warunkach
 • sprawdzanie instalacji pomiarowych w węzłach cieplnych
 • oraz określamy zasady doboru i stosowania ciepłomierzy.
KontaktKierownik Sekcji Legalizacji Liczników Ciepła Agnieszka Gers tel. 22 658 58 67