×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Numer postępowania:
20/036/PN/D

Tryb postępowania: przetarg
nieograniczony.

Data ogłoszenia: 11.03.2020 r.

Termin składania
ofert
: 15.04.2020
r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/12196/details

Do niniejszego postępowania
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).