×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Data
ogłoszenia: 20.04.2021 r.

Termin
składania ofert:
  24.05.2021 r.
do godz. 10:45.

Szczegółowe
informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie

https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2622/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 tekst jedn. z późn. zm.).