×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Postępowanie nr 19/089/PN/D

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 05.06.2019 r.

Termin składania ofert19.06.2019 r., do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert:

https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/5966/details

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Attachments