menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWY ŁĄCZNIKÓW GWINTOWANYCH ZE STALI KWASOODPORNEJ

Tytuł postępowania:  
Zawacie umowy ramowej na dostawy łączników gwintowanych ze stali kwasoodpornej.
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 2017-01-20
 
Termin składania ofert / wniosków: 2017-02-01 do godz. 13:00
 
Miejsce składania ofert: 
Veolia Energia Warszawa S.A.
Plac Unii C, ul. Puławska nr 2, 02-566 Warszawa
Kancelaria II p.
 
UWAGA!
Zmianie ulega termin składnia ofert - nowy termin upływa w dniu 01.02.2017 r. godzina 13:00.

Plik do pobrania Załącznik 1 Opis Przedmiotu Umowy ...

Plik do pobrania Załącznik 2 - Projekt Umowy...

Plik do pobrania Załącznik 1a Opis Przedmiotu Umowy...

Plik do pobrania Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu...

Plik do pobrania Załącznik 4 Formularz Oferty...

Plik do pobrania Załącznik 5 Wykaz zrealizowanych zamówień...

Plik do pobrania Załącznik 6 Ogólne Warunki Zakupu...

Plik do pobrania Specyfikacja Warunków Zamówienia...