menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty Pruszków dz 54 106/3 106/4 i 109/2 obr 03

PRUSZKÓW
Jednostka ewidencyjna: PRUSZKÓW
Działka nr 54 o powierzchni 429 m² w obrębie 03
Działka nr 106/3 o powierzchni 11 066 m² w obrębie 03
Działka nr 109/2 o powierzchni 3 395 m² w obrębie 03
KW NR WA1P/00093142/2
Działka nr 106/4 o powierzchni 8 474 m² w obrębie 03
KW NR WA1P/00036763/4