menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Zaproszenie do udziału w przetargu

dot. Nr przetargu: MG/VPOL/PW/01/2018
 
Szanowni Państwo,
niniejszym informuję, że Veolia Energia Polska SA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2, działając jako Pełnomocnik Spółek w Grupie Veolia w Polsce, zaprasza do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem są następujące zadania:
  1. Zadanie nr 1 - Przewóz kolejowy paliw stałych dla spółek grupy Veolia w Polsce w latach 2019-2021.
  2. Zadanie nr 2 - Świadczenie usług polegających na przeładunku, transporcie samochodowym i załadunku paliwa stałego z kopalni na place składowe należące do spółek grupy Veolia term SA lub z bocznic kolejowych na place składowe należące do spółek grupy Veolia term SA w latach 2018-2021.
  3. Zadanie nr 3 - Świadczenie usług polegających na przeładunku, transporcie samochodowym i rozładunku paliwa stałego z bocznic kolejowych na place składowe należące do Veolia Poznań SA latach 2018-2021.
Prośbę o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy kierować na adres: malgorzata.grzemska@veolia.com podając w tytule numer przetargu.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Małgorzata Grzemska Veolia Energia Poznań ul. Energetyczna 3, do dnia 02.02.2018r. do godz. 09.00.
 
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu jest: Małgorzata Grzemska, tel. 667 624 485, mail: malgorzata.grzemska@veolia.com.

Plik do pobrania Zaproszenie do udziału w przetargu_ogłoszenie...