menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Zaproszenie do składania ofert Ożarów dz 162 obr Jawczyce

OŻARÓW MAZOWIECKI
Jednostka ewidencyjna: Ożarów Mazowiecki-Wieś
Działka nr 162 o powierzchni 7 900 m² w obrębie 0005 - Jawczyce
KW NR WA1P/00032550/0