menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od PB13/L3 w kierunku Radzymińskiej 50, 52, 52A – SC II 63. W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 14,06

Tytuł postępowania:

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od PB13/L3 w kierunku Radzymińskiej 50, 52, 52A – SC II 63.

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę

2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 16.10.2018 r.

 

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Plik do pobrania 214_informacja_z_otwarcia_ofert_30112018...