menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Zakup materiałów do budowy systemów instalacyjnych użytkowej wody ciepłej i zimnej oraz instalacji grzewczych wraz z materiałami uzupełniającymi – umowa ramowa

Zakup materiałów do budowy systemów instalacyjnych użytkowej wody ciepłej i zimnej oraz instalacji grzewczych wraz z materiałami uzupełniającymi – umowa ramowa.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Data ogłoszenia: 2016-10-05

Termin składania ofert / wniosków: 2016-10-10, do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: 

Pisemnie na adres : Veolia Energia Warszawa S.A., Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Kancelaria II p.

Elektronicznie (skan) na adres e-mail : vew.zakupy@veolia.com

 

Plik do pobrania 208_zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 208_zal_1_projekt_umowy...

Plik do pobrania 208_zal_2_formularz_ofertowy...

Plik do pobrania 208_zal_3_formularz_cenowy_a-e...

Plik do pobrania 208_zal_4_oswiadczenie...