menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Remont komory ciepłowniczej W-60 w rejonie Al. Jana Pawła II w Warszawie; Zadanie 2: Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Karolkowej 9

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Remont komory ciepłowniczej W-60 w rejonie Al. Jana Pawła II w Warszawie; Zadanie 2: Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Karolkowej 9

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 30.08.2018 r.

 

Termin składania ofert: 3.09.2018 r. do godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

 

Plik do pobrania 166_zapytanie_ofertowe.docx (246.25 KB)...

Plik do pobrania 166_zal1_1_opis.doc (64.5 KB)...

Plik do pobrania 166_zal1_1a_dokumentacja.zip (9.44 MB)...

Plik do pobrania 166_zal1_2_opis.doc (56.5 KB)...

Plik do pobrania 166_zal1_2a_dokumentacja.zip (14.08 MB)...

Plik do pobrania 166_zal2_umowa.zip (114.07 KB)...

Plik do pobrania 166_zal3_formularz_oferty.doc (64.5 KB)...

Plik do pobrania 166_zal4_oswiadczenie.docx (20.15 KB)...

Plik do pobrania 166_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (55 KB)...

Plik do pobrania 166_zal6_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta.docx (48.2 KB)...