menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa sieci ciepłowniczej z komory UK-7 z przyłączami do budynków przy ul. Wojciechowskiego 35, Zagłoby 1,3 i Orląt Lwowskich 22,24,26,28,30,32 w m. st. Warszawie - [SC I 64]; Zadanie 2: Przebu

Tytuł postępowania: 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1:  Przebudowa sieci ciepłowniczej z komory UK-7 z przyłączami do budynków przy ul. Wojciechowskiego 35, Zagłoby 1,3 i Orląt Lwowskich 22,24,26,28,30,32 w m. st. Warszawie - [SC I 64];

 

Zadanie 2:  Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od studzienki ID-901 do budynków ul. Marszałkowska 116/122 i Zgody 13 w m. st. Warszawie - [SC I 7].

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 15.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 23.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 356_Informacja_z_otwarcia_ofert...