menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1. Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory WP-24 do sieci rozdzielczej zasilającej Urząd Kontroli Skarbowej (ul. Jagiellońska 55) w m. st. Warszawie - [SC I 22]; Zadanie 2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepł

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1. Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory WP-24 do sieci rozdzielczej zasilającej Urząd Kontroli Skarbowej (ul. Jagiellońska 55) w m. st. Warszawie - [SC I 22];

Zadanie 2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie komory A-12/L-3 do komory A12/L4 wraz z przyłączami do budynków Łabiszyńska 23, 23A, Turmoncka 7, Toruńska 86 w m. st. Warszawie - [SC I 52].

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 21.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 05.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 362_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 362_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty...