menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 (ETAP 1) oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,

Tytuł postępowania: 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 (ETAP 1) oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 - SC I 14

Zadanie 2. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3  oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 (ETAP 2) - SC I 15

 

Numer postępowania : 17/383/PN/RB

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 16.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 26.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 383_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 383 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...