menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory R-4 (odrzut w prawo) do budynków Nowogrodzka 72, 74, 76, 78, Starynkiewicza 5, 7/9, Al. Jerozolimskie 107, 109, 111, 113/115, 117, 117A, 119A, 121/123

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory R-4 (odrzut w prawo) do budynków Nowogrodzka 72, 74, 76, 78, Starynkiewicza 5, 7/9, Al. Jerozolimskie 107, 109, 111, 113/115, 117, 117A, 119A, 121/123 - SC I 65

Zadanie 2 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory R-6 (odrzut w prawo) do budynków Raszyńska 3,3A, Nowogrodzka 84/86 - SC I 56

Zadanie 3 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  od trójnika przy budynku Narbutta 45 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kwiatowej 26, 28, oraz Narbutta 47 w Warszawie – SC I 54.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 28.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 05.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Plik do pobrania 363 Informacja z otwarcia ofert...

Plik do pobrania 363_zad. 2 i 3 - Informacja o wyborze oferty...

Plik do pobrania 363_zad. 1 Informacja o unieważnieniu postępowania...