menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studzienki L-20/S-4 do budynków Młynarska 25B i 27A w Warszawie -SC I 57 Zadanie 2: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od trójnika przy budynku Różana

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studzienki L-20/S-4 do budynków Młynarska 25B i 27A w Warszawie -SC I 57

Zadanie 2: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od trójnika przy budynku Różana 22/24 z przyłączami do budynku Różana 22/24, Dąbrowskiego 30, 25, 21a, Wiśniowa 15 w Warszawie - SC I 49

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 27.02.2018 r.

 

Termin składania ofert: 09.04.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 038_Informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 038_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty...