menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie : Zadanie 1 - Przebudowa osiedlowej s.c. od komory H-20/L-12/L-2A do H-20/L-12/L-3 w ul. Aspekt i ul. Renesansowej - SC I 19; Zadnie 2 - Przebudowa przyłącza s.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szeg

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie :

Zadanie  1 - Przebudowa osiedlowej s.c. od komory H-20/L-12/L-2A do H-20/L-12/L-3 w ul. Aspekt i ul. Renesansowej - SC I 19;

Zadnie 2 -  Przebudowa przyłącza s.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3 - SC I 20.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 03.04.2018 r.

 

Termin składania ofert: 09.05.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 053 infromacja z otwarcia ofert...

Plik do pobrania 053_WYBÓR ZADANIE1_UNIEWAZNIENIE_ZADANIE 2...