menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa komory TF-4 w rejonie al. Prymasa Tysiąclecia; Zadanie 2: Przebudowa komory TF-7 w rejonie al. Prymasa Tysiąclecia

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa komory TF-4 w rejonie al. Prymasa Tysiąclecia; Zadanie 2: Przebudowa komory TF-7 w rejonie al. Prymasa Tysiąclecia
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 16.04.2018 r.
 
Termin składania ofert: 24.04.2018 r. do godz. 10:00

Plik do pobrania 086_zapytanie_ofertowe.docx (246.19 KB)...

Plik do pobrania 086_zal1_opis.doc (60.5 KB)...

Plik do pobrania 086_zal1a_dokumentacja.zip (5.19 MB)...

Plik do pobrania 086_zal2_umowa.zip (123.58 KB)...

Plik do pobrania 086_zal3_form_oferty.doc (64 KB)...

Plik do pobrania 086_zal4_oswiadczenie.docx (19.95 KB)...

Plik do pobrania 086_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (54 KB)...

Plik do pobrania 086_zal6_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta.docx (25.84 KB)...