menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA KOMORY PŁ-16 W REJONIE UL SASKIEJ W WARSZAWIE, ZADANIE 2: PRZEBUDOWA KOMORY J-1 W REJONIE UL. POŁCZYŃSKIEJ W WARSZAWIE, ZADANIE 3: PRZEBUDOWA KOMORY J-6 W REJONIE UL POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Tytył postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa komory PŁ-16 w rejonie ul. Saskiej w Warszawie, Zadanie 2: Przebudowa komory J-1 w rejonie ul. Połczyńskiej w Warszawie, Zadanie 3: Przebudowa komory J-6 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Warszawie, Zadanie 4: Przebudowa komory T-3A w rejonie ul. Podleśnej w Warszawie

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 27.04.2018 r.

 

Termin składania ofert: 07.05.2018 r. do godz. 16:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

 

Plik do pobrania 095_swz...

Plik do pobrania 095_zal1_szczegolowy_opis_przedmiotu...

Plik do pobrania 095_zal1a_dokumentacja_projektowa...

Plik do pobrania 095_zal2_projekt_umowy...

Plik do pobrania 095_zal3_form_oferty...

Plik do pobrania 095_zal4_oswiadczenie...

Plik do pobrania 095_zal5_wykaz_doswiadczenia...

Plik do pobrania 095_zal6_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta...