menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa komory K-25/L-5 w ul. Łukowskiej; Zadanie 2: Przebudowa komory K-25/L-3 w ul. Łukowskiej; Zadanie 3: Przebudowa komory K-25/L-2 w ul. Łukowskiej w Warszawie

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa komory K-25/L-5 w ul. Łukowskiej; Zadanie 2: Przebudowa komory K-25/L-3 w ul. Łukowskiej; Zadanie 3: Przebudowa komory K-25/L-2 w ul. Łukowskiej w Warszawie
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 30.04.2018 r.
 
Termin składania ofert: 9.05.2018 r. do godz. 10:00

Plik do pobrania 101_zapytanie_ofertowe.docx (245.97 KB)...

Plik do pobrania 101_zal1_opis.doc (69.5 KB)...

Plik do pobrania 101_zal1a_dokumentacja.zip (50.29 MB)...

Plik do pobrania 101_zal2_umowa.zip (161.79 KB)...

Plik do pobrania 101_zal3_form_oferty.doc (65.5 KB)...

Plik do pobrania 101_zal4_oswiadczenie.docx (19.96 KB)...

Plik do pobrania 101_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (54 KB)...

Plik do pobrania 101_zal6_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta.docx (25.84 KB)...