menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie : Zadanie 1 – Budowa węzłów cieplnych w budynkach Bohaterów Warszawy 5, Kolorowa 2, Konińska 2, Pużaka 1, Sławka 11,13,15 w m.st. Warszawie (Etap I, II), Zadanie 2 – Budowa węzłów cieplnych w budynkach Balbinki 1,2

Wykonanie robót budowlanych w zakresie :

Zadanie 1 – Budowa węzłów cieplnych w budynkach Bohaterów Warszawy 5, Kolorowa 2, Konińska 2, Pużaka 1, Sławka 11,13,15 w m.st. Warszawie (Etap I, II),

Zadanie 2 – Budowa węzłów cieplnych w budynkach Balbinki 1,2,4, Dzieci Warszawy 38,40,42 szkoła, 42 przedszkole, Sławka 7,9 węzeł 1, Sławka 9 węzeł 2, Szancera 3,9,11 w m.st. Warszawie (Etap IV).

 

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 01.02.2018 r.

 

Termin składania ofert: 14.03.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

Plik do pobrania 385_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf ...

Plik do pobrania 385_zawiadomienie_o_wyborze_.pdf ...