menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Budowa przyłącza s.c. do budynku W.C.B.K.-T S.A. przy ul. Kaliskiego 2; Zadanie 2: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy s.c. do budynków nr 62 i 63 przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Budowa przyłącza s.c. do budynku W.C.B.K.-T S.A. przy ul. Kaliskiego 2; Zadanie 2: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy s.c. do budynków nr 62 i 63 przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 31.08.2018 r.

Termin składania ofert: 11.09.2018 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

 

Nowe terminy:

dla ZADANIA 1: od dnia  podpisania umowy do dnia 03.12.2018r. z tym że roboty związane z wyłączeniem dostaw oraz przełączenia należy wykonać do 28.09.2018r.; pozostałe roboty w terenie od 14.09.2018 do 30.11.2018r.
dla ZADANIA 2: od dnia  podpisania umowy do dnia 03.12.2018r. z tym że roboty związane z wyłączeniem dostaw oraz przełączenia należy wykonać do 28.09.2018r.; pozostałe roboty w terenie od 14.09.2018 do 30.11.2018r.
 
Termin składania ofert: 11.09.2018 r. do godz. 9:00

Plik do pobrania 168_zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 168_zal1_opis...

Plik do pobrania 168_zal1a_dokumentacja...

Plik do pobrania 168_zal2_umowa...

Plik do pobrania 168_zal3_form_oferty...

Plik do pobrania 168_zal4_oswiadczenie...

Plik do pobrania 168_zal5_wykaz_doswiadczenia...

Plik do pobrania 168_zal6_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta...